Wat maakt een circulaire bouw zo interessant?

circulaire bouw

Wanneer we onze planeet willen conserveren voor het nageslacht is het belangrijk dat we niet alleen onze manier van denken, maar ook de wijze waarop we zaken realiseren gaan veranderen. Experts zijn het er dan ook over eens dat we als het ware moeten evolueren naar een circulaire economie waarin het nutteloos verwoesten van grondstoffen zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat er heel wat verschillende zaken in de kern worden aangepakt. Dit geldt ook voor de bouwsector. Door volop in te zetten op de realisatie van een circulaire bouw is het in de praktijk bijvoorbeeld mogelijk om het verlies van heel wat nuttige grondstoffen alvast danig in te perken.

             Wat maakt een circulaire bouw nu precies zo belangrijk?

Voor een circulaire bouw geldt dat ze de bestaande, lineaire logica weet om te buigen tot een gesloten systeem waarin een verdere uitputting van grondstoffen en steeds maar verder aandikkende afvalbergen kan worden voorkomen. Om dit te kunnen realiseren is het van cruciaal belang dat er een sluiting van de kringlopen kan worden gerealiseerd. Zowel hergroeibare als herbruikbare grondstoffen spelen een cruciale rol bij het realiseren van een circulaire bouw. Dit niet in het minst omdat we moeten beseffen dat gebouwen die worden gerealiseerd niet over een eindeloze levensduur beschikken, integendeel.

Bij een circulaire bouw wordt er aldus rekening mee gehouden dat de gebouwen die we realiseren niet zomaar eindeloos mee zullen blijven gaan. Dit zorgt ervoor dat er bij de realisatie er van reeds vooruit moet worden gedacht. Hoe kunnen de gebouwen die we nu bouwen binnen 80 of bijvoorbeeld 100 jaar bijvoorbeeld weer eenvoudig worden gedemonteerd? In ieder geval moet er dan rekening mee worden gehouden dat de verschillende onderdelen niet zomaar met elkaar verbonden kunnen worden met behulp van zaken zoals lijm, kitten, cement of PUR. In plaats daarvan moet er gebruik worden gemaakt van een systeem waarbij schroeven en klikken centraal staat.

circulaire bouw, wat is dat

             Het gebruik van lokale, hergroeibare grondstoffen bij circulaire bouw

Een ander niet onbelangrijk gegeven waar u op kunt rekenen bij de realisatie van een circulaire bouw heeft betrekking tot het feit dat er wordt gebruik gemaakt van lokale en / of hergroeibare grondstoffen. Aan het einde van de levensduur waar deze materialen over beschikken worden ze terug opgenomen in de natuurlijke kringlopen die daarvoor gelden. In de praktijk kan dit proces op verschillende manieren plaatsvinden. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld door middel van composteren. Op deze manier kan de materiaalkringloop in kwestie worden gesloten. Enkele bekende voorbeelden van materialen waarbij dit het geval is zijn onder meer:

  • Stro;
  • Papier;
  • Hennep.

Ook complexere bio-synthetische bouwmaterialen kunnen worden gebruikt bij de realisatie van een circulaire bouw. Een niet onbelangrijk voordeel dat is verbonden aan dergelijke materialen heeft betrekking tot het feit dat ze doorheen hun levensloop een behoorlijke hoeveelheid CO2 kunnen opnemen en bovendien ook weten vast te houden. Verder is het mogelijk om deze producten lokaal te telen waardoor er niet alleen weinig moeite, maar ook slechts een beperkte hoeveelheid aan energie voor is vereist.

Lees meer over dit onderwerp op TNO.nl.