Wat doet een projectontwikkelaar in Rotterdam precies?

projectontwikkelaar rotterdam

Een projectontwikkelaar is een persoon of een ondernemer die de projecten in de bouw zowel voorbereid als uitvoert. Een projectontwikkelaar in Rotterdam koopt op eigen risico grond of vastgoed aan, om die als een project klaar is vervolgens weer te verkopen.

Voorstudie om bepaalde gronden of vastgoed aan te open

Een projectontwikkelaar in Rotterdam neemt zelf het initiatief en doet voorstudie om bepaalde gronden of vastgoed aan te kopen. Binnen de werkzaamheden van een projectontwikkelaar in Rotterdam neemt die voorstudie een belangrijke positie in. In de voorstudie worden ontwerpen, haalbaarheidsstudies en financiële en juridische adviezen ingewonnen, zoals ook het actief zoeken naar potentiële kopers tot de werkzaamheden van de gemiddelde projectontwikkelaar in Rotterdam behoren, binnen de voorstudie. Bij de uitvoering van de taken komen vervolgens planning, aankoop, budgetbeheer, kwaliteitscontrole en financiële en algemene administratie en beheer en organisatie, terwijl in de eindfase zaken als persoonlijke begeleiding van de kopers, budgetbeheer voor de koper, planning en adviesverlening aan de orde zijn.

De projectontwikkelaar in Rotterdam is van A tot Z betrokken bij ontwikkeling bouwproject

Een ervaren projectontwikkelaar uit Rotterdam is van A tot Z betrokken bij de ontwikkeling van een bouwproject, dus van de zoektocht naar vastgoed of grond tot aan de oplevering en de verkoop van het complete project. Een bedrijf gespecialiseerd in projectontwikkeling is daardoor een bijzonder veelzijdig bedrijf met kennis van zaken op financieel en bouwtechnisch vlak en beschikt over een grote dosis creativiteit en stuurt een team aan met experts op verschillende gebieden.

projectontwikkelaar.jpg
Projectontwikkelaar inschakelen

Neusje voor de kansen die er op de markt liggen

Een succesvolle projectontwikkelaar in Rotterdam heeft een neusje voor de kansen die er liggen op het gebied van vastgoed en gronden en gebouwen. Een projectontwikkelaar uit Rotterdam staat echter ook vaak voor het volledige risico, al wordt soms ook in opdracht van bijvoorbeeld de gemeente en provincie gewerkt. In die laatste gevallen is vaak al meer bekend over de bestemming van gronden en is het risico dus al wat minder en is soms zelfs al een haalbaarheidsstudie gedaan. Heeft een projectontwikkelaar in Rotterdam een mooi stuk grond in beeld, dan begint later het in kaart brengen en vertalen van wensen van mogelijke eindgebruikers, het laten maken van ontwerpen, het opstellen van een programma van eisen en het overleggen met vertegenwoordigers van overheden en andere stakeholders.

Onderscheid tussen de persoon en het bedrijf

Binnen de taken van een projectontwikkelaar in Rotterdam spelen ook budgetbeheer, het laten uitvoeren van kwaliteitscontroles en het begeleiden en adviseren van kopers een grote rol. Bij een bedrijf dat verantwoordelijk is voor dergelijke projecten zitten ze in elk geval niet vaak stil. De projectontwikkelaar in Rotterdam werkt nauw samen met architecten en aannemers, die door de specialist uit Rotterdam aangestuurd wordt. Ook vastgoedadviseurs hebben een hotline met de projectontwikkelaar als er behoefte is aan en objectieve mening. We onderscheiden een projectontwikkelaar als persoon en als bedrijf. De persoon projectontwikkelaar is iemand met doorgaans veel kennis, kunde en ervaring, en dat op het gebied van financiën, commercie en ook juridisch vlak. Vaak wordt een specialiteit gekozen en vorm je later met mensen met andere specialiteiten samen met het hoofd van een bedrijf dat je inhuurt als projectontwikkelaar. Voor wie ook projectontwikkelaar wil worden zijn communicatieve eigenschappen, overtuigingskracht en analyserend vermogen van groot belang.